Uke 25 - 2017

Flyktige øyeblikk

Thora Dolven Balke (1982-) Polaroider fra serien How to swallow a meteorite, 2 stk. i en ramme, 2006 – 2006. Tilhører Preus museums samling. 

Flyktige øyeblikk

Thora Dolven Balkes bilder viser hverdagslige scener i sort/hvitt fotografert med et polaroidkamera. Det vi får se er flyktige og tilsynelatende uviktige øyeblikk fanget direkte på billedflaten uten bearbeiding i mørkerom eller digital manipulering. Bildene hennes minner oss derfor om polaroidets umiddelbarhet og dokumentariske karakter. Lenge før delingskulturen med bl.a. Instagram, kunne dette formatet deles umiddelbart med andre. Polaroid kan fordi det er et øyeblikkelig og unikt bilde sies å ha et direkte materielt forhold til øyeblikket bildene er tatt i.
 
Dolven Balke har i over ti år tatt Polaroidbilder fra sitt liv og paradoksalt nok tok hun sine polaroidbilder når formatet ikke lenger var i produksjon slik at hvert eneste bilde ble ekstra kostbart å fotografere. Hun har selv uttalt at det å observere verden rundt seg gjennom polaroidformatet, i en unntakstilstand hvor et stort brudd i virkelighetsopplevelsen er uunngåelig, satte et sterkt preg på hennes forståelse av hvordan fotografiet som materiale relaterer seg til tid.

Og det er her de tilsynelatende uviktige øyeblikksbildene blir viktige – i relasjon til minnene våre - som metaforer for hvordan tiden har sin innvirkning på hvordan vi husker.