Uke 04 - 2017

Fleksibel forløper

Kodak Folding No. 4, 1890. Tilhører Preus museums samling

Fleksibel forløper

Dette er et veldig sjeldent kamera fra George Eastman og Kodak. Kameraet er laget for å kunne bruke to ulike typer negativmateriale; både tørrplater (glassplater) og rullfilm av papir. Det fulgte med en egen adapter for rullfilmen. 

Fremgangsmåten for bruk av papirrullfilm var ikke veldig praktisk. Etter eksponering ble rullfilmen sendt til Kodaks mørkerom, der negativene ble overført fra papir til glass. Deretter kunne negativene kopieres for å få et papirpositiv. Den tungvinne prosessen var med på å senke kameraets popularitet, dermed ble det ikke produsert mange av denne typen. Senere filmtyper på nitrat, acetat og celluloid endret på dette. 

Dette kameraet, og mange flere både sjeldne og mer vanlige, kan du se i utstillingen En fotohistorie på Preus museum.