Uke 12 - 2018

Finnmarkspåske

Elisabeth Meyer, Sledeferd fra Kautokeino til Galanito, Finnmark. Tilhører Preus museums samling

Finnmarkspåske

Påsken 1940, like før krigen brøt ut i Norge, besøkte fotografen og journalisten Elisabeth Meyer Finnmark for første gang. I museets arkiv er hennes møte med landsdelen blant annet skildret gjennom fotografier av samiske tradisjoner som sammenfaller med høytiden, som flytting av rein til sommerbeite, dåp og bryllup. Oppholdet resulterte i et bildemateriale som ga Meyers samtid et annerledes blikk på samenes liv.

Reisen fikk også avgjørende betydning for Meyer privat, og det var her hun fikk en åpenbaring om hva som var viktig for henne å formidle gjennom sitt fotografiske virke. Litt som følelsen man kan få når man som på bildet strever seg opp en bakke, og over bakketoppen får se et uendelig landskap utfolde seg.

Om oppholdet i Finnmark skriver Meyer noen år senere: "Jeg opplevde å kjøre med rein over snøviddene i flammende nordlys, jeg vandret i midnattssol over rødmende moltemyrer, jeg ruslet i fuglefjell og så små dun-nøster lære å fly og svømme, jeg fulgte samefolket i glede og sorg. Da jeg vendte tilbake til Oslo visste jeg at mitt fotografiske felt ville bli alt som var skjønt og i kontakt med det levende liv. Og kan noen velge seg et bedre yrke?"