Uke 45 - 2019

Et blikk i et øyeblikk

Edward S. Curtis, A Coast Pomo Woman, 1924. Tilhører Preus museums samling

Et blikk i et øyeblikk

Den siste tiden har Preus museum hatt besøk av ulike skoleklasser. De ser utstillingen med Edward S. Curtis (1868–1952) bilder av den amerikanske urbefolkningen tatt i perioden mellom 1900-1930. Et stopp underveis i omvisningen er en portrettvegg med personer fra ulike stammer. De presenteres uten navn, men det står skrevet hvilken stamme de tilhører. Elevene blir bedt om å velge seg ut et portrett som forteller dem noe; kanskje det er noe de liker eller noe de legger merke til, en detalj, eller kanskje personen ligner på noen de kjenner?

Noen synes at en person kan minne om en snill besteforelder, andre velger et bilde fordi øynene er skjult. Noen har også valgt dette bildet av en Pomokvinne fra kysten, fordi hun har en bandana (et tørkle på hodet), eller fordi hun ikke viker med blikket. Det er et direkte, nesten anklagende blikk. Vi velger ulikt og vi ser ikke det samme i bilder, vi er alle et produkt av vår tidsånd og egne personlige referanser.

På dette bildet står det skrevet «A Coast Pomo Woman»; vi får altså vite hvor hun kommer fra, men ikke navnet hennes. Hun er en representant for et folk, en stamme som hørte til på vestkysten av Amerika og som er kjent for å leve av jakt, fangst og sanking. Men er det henne? Hva er hennes identitet? I blikket hennes og i holdningen kan vi legge inn tolkninger for hvem det er vi ser på, eller ser et bilde av. Var hun tøff, moderlig, morsom, klok, eller kanskje alt sammen. Portrettet er fryst i tiden og så kan du og jeg tine det opp i ulik rytme med våre ulike blikk.