Uke 21 - 2021

En tredje verden

Signe Marie Andersen, The Head, fra serien Isolasjon, 2018. Tilhører Preus museums samling

En tredje verden

Et bøyd hodet, hvilende på sin hånd, på et bord. Motivet er tett på, hva vil dette fotografiet fortelle oss? Bilde er en del av serien som heter Isolasjon og er tatt av fotograf og kunstner Signe Marie Andersen. Isolasjon er kanskje noe vi forbinder med fengsel? Men vi kan også snakke om isolasjon i andre sammenhenger, i andre institusjoner, i samfunnsendringer og kanskje i ensomheten noen føler på? Det angår flere av oss. Uønsket isolasjon kan føre til store psykiske og fysiske plager, men isolasjon kan også være en måte å sikre og trygge mennesker.

I serien Isolasjon har Andersen fotografert den skjermede avdelingen for demente på et sykehjem i Oslo. 80 prosent av sykehjemsbeboerne i Norge har demens. De fleste av disse bor på lukkede avdelinger der oppholdet varer livet ut. Å lukke dører betyr frihetsberøvelse og er en form for isolasjon. Men det er også ment å skjerme pasientene for en uoversiktlig verden som de ikke kan orientere seg i. Som Andersen formulerer det; Når verden utenfor er blitt for stor, og den indre verden er blitt for liten, så finnes det en tredje verden; den skjermede avdelingen. Den er ikke valgt selv, og den kan oppleves både trygg og skremmende. I denne verden beveger menneskene seg med sine fragmenterte minner, de søker etter bekreftelse og kanskje familien sin. De blir skuffet og glade. De er bak lukkede dører, skjermet fra den store verden og i sin egen tid. Det er denne verdenen Signe Marie Andersen prøver å finne ut av i sin billedserie.

Bildet kan du nå se som en del av den aktuelle utstillingen Tid, Sted og Rom på Preus museum