Uke 42 - 2017

Drømmen om en familie

Antonio Faccilongo, Bethlehem, Palestina, 30. desember 2010

Drømmen om en familie

Manal Assaf (32) er kona til Imad (37). Imad er dømt til 25 år i fengsel. 

Dette er fortellingen om konene til palestinske fanger, som har benyttet seg av smugling av sperma for å få barn med ektefellene som soner langtidsstraffer. Rundt 7000 palestinere soner i israelske fengsler, og rundt 1000 av dem soner straffer på 20 år eller lenger. Ektefeller får ikke lov til å ha fysisk kontakt, og fangene er atskilt fra besøkende med glassvinduer. 

I løpet av de siste to årene, har 30 spedbarn blitt født ved hjelp av prøverør. Razan Fruktbarhetsklinikk i Nablus og Al-Basma klinikken i Gaza tilbyr gratis behandling til de innsattes koner. De har nedfryst spermier fra rundt 70 fanger, og mottar flere prøver fra bak murene. Fangene får motta besøk annenhver uke, og hver visitt varer i 45 minutter. Familiemedlemmer må være førstegradsslektninger. 

Etter en grundig kroppsvisitering, får den besøkende lov til å snakke med sin kjære gjennom en telefon og et glass-vindu. Fysisk kontakt er forbudt, bortsett fra for fangenes barn, som får lov til å omfavne faren sin i ti minutter mot slutten av hvert besøk. Dette er den hemmelige måten fangenes spermier kan smugles ut av fengslene, og disse kvinnenes eneste håp om en familie. Det er også en måte å slutte seg til motstandsbevegelsen.

#Dysturb er en internasjonal gruppe av freelance pressefotografer som ønsker å skape oppmerksomhet rundt viktige politiske temaer. I Horten henger det nå 15 plakater i byrommet med tema #WomenMatter. Denne plakaten finner du på utsiden av Sparebank1.

Klikk for å komme til et kart som viser deg hvor resten av veggavisene er satt opp.