Uke 44 - 2019

Byens mylder

Berenice Abbott, New York at Night, 1934. Tilhører Preus museums samling

Byens mylder

I en by kan man gjemme seg bort, man synes ikke like godt som i grisgrendte strøk. Man kan forsvinne, eller man kan finne noen som er helt lik seg selv i byens mylder av mennesker.

31. oktober er verdens dag for byer. FNs bærekraftsmål nummer 11 ønsker å "gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige". Mer enn halvparten av verdens befolkning bor nå i byer. Ytterligere 2.5 milliarder mennesker vil flytte til urbane områder innen 2050. Derfor er det viktig å legge til rette for bærekraftig byutvikling, slik at mennesker kan leve gode liv i byene.

Mellom halv fem og fem på ettermiddag 20. desember 1934 hang Berenice Abbotts kamera ut av e nav de øverste etasjene på Empire State Building og to opp dette bildet i løpet av en 15 minutters eksponering. Fotografen festet bildet av den flytende overgangen mens mørket senket seg samtidig som lysene var på i byenes kontorer.
Det er fortsatt noe moderne over det 85 år gamle bildet. For Abbott representerte bildet fremveksten av det moderne New York og livsstilen som fulgte med. La gjerne øynene vandre rundt i Abbotts bylandskap mens du reflekterer over betydningen av å bo – eller ikke bo – i en by.