Uke 5 - 2017

Bombesikkert

Ali Riza Mohammadi: Selfie med resultat etter bilbombeattentat, 28.12. 2016. Tilhører Preus museums samling

Bombesikkert

I tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet for 2016 står det: «Museene skal ha en fri stilling som gir handlingsrom for å stille kritiske spørsmål vedrørende fortid og nåtid.» Det er altså pålagt museene å være aktive i dagens samfunnsdebatt.For et år siden begynte Preus museum med sitt prosjekt På reise. Det er et innsamlingsprosjekt for å få flyktningers og asylsøkeres portretter/selfier inn i museets samling.  Noen vises også på en vegg i utstillingen #Jeg som man kan se frem til 12. mars.Ali Riza Mohammadi som kom som asylsøker til akuttmottaket på Dal gård i Horten er en av dem som har gitt oss bilder. 241 fotografier fra hans hjemsted i Ghazni, Afghanistan, hele flukten gjennom Pakistan, Iran, Tyrkia, Hellas og nordover til Norge. Vi har også fått bilder fra de mottakene han var på her, etter hvert som de ble opprettet eller lagt ned og han ble flyttet: Hemsedal, Dal gård i Horten og til slutt Etnedal. Som så mange av oss, handler hans forhold til fotografi om å ta vare på minner.Ali Rizas angst for å bli drept var ikke reell nok for UDI og UNE. Han fikk avslag på opphold, men fikk forlengelse til å være med på åpningen av utstillingen på museet 2. oktober – hans fødselsdag! Rett før jul ble han tatt av politiet, internert på Trandum og deportert tilbake til Afghanistan. Heldigvis fikk han med seg mobiltelefonen sin. Det gjør at vi kan ha løpende kontakt med ham og fremdeles får bilder. I motsetning til de siste rapporter gjort for FNs sikkerhetsråd og den tyske regjeringen, mener norske myndigheter at det er trygt i Afghanistan. Ali Rizas fotografier forteller en annen historie.