Uke 4 - 2020

Bestialitetens historie

Madame d’Ora: Kalvehode, fra Slaktehus-serien, Paris 19. Tilhører Preus museums samling

Bestialitetens historie

Den internasjonale Holocaustdagen markeres over hele verden den 27. januar.
Det er mange måter å bearbeide traumer på. Dora Philippine Kallmus (1881-1963), kjent under navnet Madame d’Ora, kom fra en velstående jødisk familie og var sosietetsfotograf i Wien og Paris før andre verdenskrig. Da Østerrike ble annektert av Tyskland i mars 1938, og nettet begynte å snøre seg sammen for jødene, forsøkte Dora i Paris å få visum for sin søster Anna i Østerrike, men det ble helt umulig. Venner eller oppdragsgivere kunne ikke eller ville ikke hjelpe, og ambassader trenerte søknader. Til slutt ble Anna deportert, og hun døde i en konsentrasjonsleir kort tid etter.
Dora ble selv hjulpet ut av Paris i 1942 og lå i dekning i Syd-Frankrike til krigen var over. Tilbake i Paris forsøkte den nå over 60 år gamle fotografen både å bearbeide sjokket over ondskapen og sorgen over tapet av søsteren og familie, samtidig som hun måtte tjene til livets opphold. Mot denne bakgrunnen oppstår slaktehus-serien, direkte dokumentarbilder av dyr som drepes, parteres og bearbeides. Vi kan lese bildet som en skildring av brutaliteten bak produksjon av mat, men også som et forsøk på å symbolisere noe helt annet, ondskapen bak det organiserte drapet på 6 millioner jøder.