Uke 39 - 2019

Å ikke forsvinne

Edward Sheriff Curtis, The Vanishing Race, 1904. Tilhører Preus museums samling.

Å ikke forsvinne

Edward S. Curtis (1868–1952) satte et varig preg på fotohistorien med sitt 20-binds livsverk, The North American Indian. Fra 1900 til 1930 reiste Curtis over hele det amerikanske kontinentet og fotograferte mer enn sytti av stammene til de amerikanske urinnvånerne. Fotografiene viste daglige aktiviteter, skikker og religioner for folket han kalte «den forsvinnende rasen». Den lille gruppen med mennesker fra Navajo stammen som rir inn i et uskarpt landskap, symboliserer datidens allmenne oppfattelse av den amerikanske urbefolkningens situasjon. Fra europeernes ilandstigning på det amerikanske kontinentet var konflikten mellom urbefolkning og koloniherrene et faktum. En konflikt som gjennom århundrer hadde ført til store menneskelige og materielle tap. Det anslås at epidemier brakt til landet av europeere, samt kriger og sammenstøt med nybyggere, førte til en befolkningsreduksjon på nærmere 90% for enkelte stammer.

For å oppnå de bildene han ønsket, arrangerte fotografen scenene og utelot bevisst spor av moderne tid. Dette førte til kritikk og fratok Curtis langt på vei anerkjennelse som etnografisk fotograf. Men oppfatningene er langt fra entydige. Når fotografiene blir satt inn i sin opprinnelige sammenheng, knyttet til tekst, lyd og levende bilder, blir de en viktig historisk kilde. Derfor er det også mange amerikanske urinnvånere som anerkjenner arven etter Curtis som et betydningsfullt bidrag til fortellingen om forfedrene, tradisjoner og deres særegne identitet.

Søndag kan du fordype deg i Curtis sine bilder på utstillingsåpningen med undertittelen «Mannen, myten og legenden».

 

Flere Ukens bilde