Workshopen TID i Berg fengsel

Den personen jeg var før var veldig glad i å gjøre andre glade - glad i å kunne føle andre menneskers glede.

 

Foto: Geir-Atle

I 2017 inviterte Preus museum fotograf Tina Enghoff og fengselsprest Kamille Nygård til å holde en ukes workshop for åtte innsatte ved Berg fengsel. Sammen filosoferte de over begrepet TID, og resultatet ble en utstilling og en bok. I sentrum står åtte personlige historier fortalt med de innsattes bilder og tekstfragmenter.

«Er det jeg som står stille i tiden eller står tiden stille for meg?» skriver en av deltakerne i prosjektet. Bildene og tekstene uttrykker ikke bare frustrasjon, håpløshet og en dyp følelse av å være mennesker som har blitt utslettet, men også håp - håp om at verden enda kan nås. En av deltakerne sa, «Det er som om vi har fått et ansikt.» 

Historiene vi møter er svært modig fortalt og gir oss et tydelig bilde av hva det vil si å være et menneske som lever i frihetsberøvelse. TID er et sterkt vitnesbyrd fra de åtte innsatte og har blitt et viktig bidrag til samfunnsdebatten om hvordan samfunnet utøver straff. Prosjektet viser mangfold og er med på å bryte ned den ytre verdens fordommer mot mennesker som lever livet sitt i en annen tidsregning enn oss andre. 

Nettutstilling

Vil du se bildene og lese tekstene fra Workshopen TID fra fengselet Søndre Vestfold, avdeling Berg?

 

 Klikk her

 

Foto: Jan