Tor Henning

Tor Henning

Her er alt frosset ned.

Skyggesidene, de fryser til is,

men snart smelter isen.