Theodor

Theodor

Fantasi og virkelighet.

De er det samme –

begge deler er like virkelige for meg.