Theodor

Theodor

Troubled tree. Det er vakkert og trist og har liksom grenene en annen vei enn andre trær.

Det ser ikke så lett ut å ha havnet her.