Hussein

Hussein

Det å ringe er viktig for alle her inne. Det er en del av hverdagen min og det eneste som er viktig for meg her inne er å ringe til mamma. Når vi snakker sammen sier vi det samme hver dag. Jeg sier alltid at det går fint med meg. Jeg har ikke så mye å si. Og så må jeg stille henne spørsmål om hvordan hun har det og hvordan det går i livet. Av og til gir hun meg råd, men det er for sent. Det er vanskelig å ringe, for man kan aldri gjøre noe med ting man blir fortalt.

Å ringe til mamma gjør meg sterkere, for mamma, hun er sterk.

Hun har alltid vært både mammaen og pappaen min, men er også min beste venn.