Calle

Calle

Det å sitte i fengsel er for meg som en tunnel. Først er det mye som er trist, så er det rutiner. Forberedelsen kommer mot slutten. Zombietilværelsen er i midten av tunnelen.