Calle

Calle

Jeg ser alteret hver dag, men det betyr ingenting for meg. Når man ser på kirker er det mye gull og fancy pancy. Her inne er det simple shit!