Calle

Calle

Jeg tar bilder i sort-hvitt fordi jeg synes det føltes som om det fanger det moodet jeg føler i fengselet.

Dette er jo ikke et lykkelig sted!