Workshopen TID Bjørgvin fengsel

Foto: Tor Henning fra workshopen TID i Bjørgvin fengsel, 2019

Dette er resultatet fra en ukes workshop for syv innsatte i Bjørgvin fengsel arrangert av Preus museum, det nasjonale museet for fotografi. I løpet av uken filosoferte vi sammen rundt begrepet TID og resultatet er syv personlige historier fortalt med de innsattes egne bilder og tekstfragmenter. Workshopen I Bjørgvin fengsel var et samarbeid med kunstneren Tina Enghoff og fengselspresten Kamille Nygård og Preus museum.

«I dag er den. I morgen – borte. Jeg har bare en tid.» skriver en av deltakerne i workshopen. Uken var fylt med refleksjoner rundt hvordan tiden i fengsel påvirker en, men også tanker om vennskap og samhold. Bildene og tekstene uttrykker derfor ikke bare frustrasjon og håpløshet, men også refleksjoner rundt hva en pause fra livet kan bety. Den samme deltakeren skriver også; «Utenfor tenker folk at det er kaldt her, at det ikke er smil og latter. For meg så gjenspeiler dette bildet at det egentlig er mye varmere her inne en utenfor.»

Historiene vi møter er modig fortalt og gir oss et tydelig bilde av hvordan det er å være et menneske som lever livet sitt i en litt annen tidsregning enn oss andre. TID er et sterkt vitnesbyrd fra deltakerne og vil kunne bli et viktig bidrag til debatten om hvordan vi som samfunn utøver straff fordi det viser saken fra et nytt og annerledes perspektiv.

Utstillingen er en del av et prosjekt der Preus museum utforsker hvorvidt fotografiet kan være et verktøy som muliggjør deltakelse i demokratiet. Prosjektet er støttet av Kulturrådet og målet er å gi de som ikke har en stemme i samfunnet en mulighet til å komme til orde og bli en del av den offentlige debatten og kulturarven.

Nettutstilling

Vil du se bildene og lese tekstene fra Workshopen TID i Bjørgvin fengsel?

Klikk her