Mourad

Mourad

Reven er for meg selve symbolet på Bastøy. Her er det naturen som står i sentrum, det er liv, det er dyr.

Reven er populær og han blir godt behandlet. Han får mat og han får lov til å komme på besøk på rommene til folk.