Mourad

Mourad

Jeg har prøvd å finne noe negativt med dette stedet, men jeg finner ingen ting.

Her prøver de å finne løsninger. De hjelper deg, slik at systemet jobber for deg og ikke mot deg. I Halden var det annerledes.

Her er alle mennesker.

Alle betyr noe.

Alle er viktige.

Enkeltmennesker betyr noe.