Mourad

Mourad

Det slo meg at døren var uten håndtak i Halden. Når du ligger i en celle, så ser du på den døren. Da føler du frykt, og det er deprimerende. Ting kan gå galt, det kan brenne og så kan du ikke flykte.

Når vi lekte gjemsel som barn så kunne man gjemme seg på et rom og holde håndtaket nede slik at ingen kunne komme inn.

Det er komisk med en dør uten håndtak. Her på Bastøy er det håndtak, og man har egen nøkkel og kontroll på døra.