Kai

Kai

Det er mye historie her - de har stått her i mange år.

Mange har grått der.

Noen har slått opp,
og noen har blitt pappa i de boksene der.