Jonas

Jonas

Jeg har sittet her i fem måneder. Jeg sier jeg har forandret meg, men hvordan er det egentlig når jeg kommer ut?

Jeg kan tenke på hvordan det må være når jeg kommer ut, men jeg vet det jo ikke.