Don Olav

Don Olav

Det er mange skavanker og skjevheter her inne. Ting kommer til å være skjeve helt til noen retter dem opp.

Ingen mennesker er perfekte.

Der er mange skjevheter i samfunnet, mye ulikhet, men det kommer an på hvilken vinkel du ser det fra.

Når vi kommer ut av fengslet ser folk kun våre skjevheter.