Bjørn

Bjørn

Her har jeg det fint.

Jeg liker jobben min på treverkstedet. Jeg liker å sykle. Det er fint at man kan sykle rundt her. Og så liker jeg å fiske. Jeg fisker veldig mye.

Når jeg kommer ut er jeg 67. Tenk, da er jeg pensjonist. Når jeg kommer ut skal jeg ta meg atv barnebarna – være bestefar.