Bjørn

Bjørn

Jeg var syk, jeg var sint og jeg glemte ting når jeg satt på lukket.

Sønnene mine de har sagt det, at jeg er veldig forandret etter jeg er kom hit.