Ahdi

Ahdi

Det er syv milliarder folk i verden og noen ganger er du helt alene, litt som den her steinen.

Denne steinen er stempla. Når jeg kommer ut, har jeg et stempel sånn som denne steinen.