Ahdi

Ahdi

Jeg bor på den andre siden. Jeg kan bare se eller peke hjem på det, men jeg kan ikke nå det eller ta på det.