Workshopen ROM Bredtveit fengsel

Foto: Shamso, fra workshopen ROM i Bredtveit fengsel, 2019

Workshopen ROM fant sted i Bredtveit fengsel i oktober 2019. Workshopen ble utført av Preus museum i samarbeid med fotograf Tina Enghoff og fengselsprest Kamille Nygård. Under workshopen ble det fokusert på at de fem innsatte som deltok skulle få utrykke seg fritt om hvordan de opplevde livet sitt gjennom fotografi og tekst. Bildene og tekstene er produsert og valgt ut i fellesskap med deltakerne og utstillingen er på den måten en historie av, ikke om, de fem kvinnene som deltok i workshopen.

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt er et landsdekkende fengsel for forvaringsdømte, domfelte og varetektsfengslete kvinner som ligger i Oslo. Hvordan føles det egentlig å være kvinne og innsatt i et norsk fengsel i dag?

En av deltakerne under workshopen sa «Et kvinnefengsel er ikke bare et fengsel for kvinner, men et fengsel for sjelen, drømmene, håpet.» En annen deltaker skrev under workshopen «En fremmed følelse av likegyldighet har tatt skikkelig overtak.»

Dersom kvinner skal sitte i varetekt eller gjennomføre straff i samme fengsel som menn, tilstreber Kriminalomsorgen at det skal skje i avdelinger tilrettelagt for kvinner. Kvinner under kriminalomsorgens ansvar har alltid utgjort en liten andel av innsatte i fengsel. Over lengre tid har kun ca. 6 prosent av de innsatte vært kvinner, og de dermed en minoritet i norske fengsler. Dette gjør at det er vanskelig å gi dem et like godt soningstilbud som menn. På grunn av mangel på ledige plasser, eller lang avstand til kvinnefengsel/-avdeling, er det mange kvinner som soner langt fra hjemstedet sitt. Mange av dem føler seg ofte ensomme og avskåret fra samfunnet.

Bildene og tekstene uttrykker ikke bare frustrasjon, håpløshet og en dyp følelse av å være mennesker som har blitt utslettet, men også håp - håp om at verden enda kan nås, eller som en av deltakerne sa: «En vakker dag vil gyldigheten av likegyldigheten være vekk – byttet ut med det å leve.»

 

 

Nettutstilling

Vil du se alle bildene og tekstene fra Workshopen ROM fra Bredtveit?

Klikk her for å se på nettutstillingen!