Prosjektet TID STED ROM

TID, STED, ROM er et viktig ledd i Preus museums arbeid med å utvikle museet som en arena ikke bare for kunnskap og opplevelse, men også for kritisk refleksjon og skapende innsikt. Fotografiet er et viktig verktøy som muliggjør deltakelse i demokratiet. Målet med prosjektet er å synliggjøre de som ikke har en stemme i samfunnet gjennom en selvpresentasjon bestående av fotografi og tekst og også la dem bli en del av den norske kulturarven ved å bli innlemmet i museets samling.

 

Etter de gode tilbakemeldingene fra pilotprosjektet TID utført i Berg fengsel er Preus museum i gang med planleggingen av en serie nye workshoper i norske fengsler under temaene TID, STED og ROM. I tillegg til dette skal prosjektets metodikk testes ut på andre norske museer og kulturinstitusjoner med Preus museum som veiledende institusjon. Her vil prosjektet rette seg mot andre samfunnsgrupper som er marginalisert i det norske samfunnet og disse blir definert som målgruppe av samarbeidsinstitusjonene. 

 

Her er alt satt opp i rutiner. Det er en del av systemet her at man skal fylle dagene opp med noe meningsfullt. Hva andre definerer som meningsfullt er ikke alltid meningsfullt for meg.

Foto: Bård

Utstilling, formidling og utvidelse av museets samling 

Resultatene fra workshopene TID, STED og ROM skal stilles ut og formidles av Preus museum i det offentlige rom nær fengslene de er utført i, samt på museets hjemmesider under rubrikken TID, STED, ROM og på sosiale medier.

I 2021 vil prosjektet i sin helhet vises i en museumsutstilling på Preus museum der alle deltakernes bidrag vil bli satt inn i en større sammenheng som belyser et mangfold av menneskelige selvpresentasjoner. Denne utstillingen vil også danne den bakenforliggende tematikken til Fotografiets dager i 2021.

 

 

Naturen er et tegn på̊ Guds makt og skapelse her i universet. Foto: Yasir

Begrepsbasert tematikk  

Den begrepsbaserte tematikken TID, STED, ROM brukes som ramme for prosjektet fordi utsatte grupper gjerne har et eget perspektiv på disse allment kjente begrepene som det kan være nyttig for flertallet å bli kjent med. Erfaringen fra workshopen TID i Berg fengsel visete at kombinasjonen av bilder og eksistensielle samtaler var både sterk og fruktbar. For de som deltok ble fotoworkshopen en kreativ prosess, men også en tankeprosess som ga dem et nytt blikk, ikke bare på fengselet, men også på seg selv som mennesker.  

 

Videre i arbeidet innlemmes STED og ROM da dette er begrep tett knyttet til menneskets eksistensbetingelser. STED kommer til å ta for seg fengselets topologi, dvs. stedenes, og ikke minst fristedenes betydning. ROM vil gi mulighet for refleksjon rundt rommene vi opptar oss i, både de ytre og indre.

 

 

Før alt dette skjedde var jeg en person som var ressurssterk - en som man kunne stole på.

 

Fra å drive et firma hvor alle stoler på en, fra å ha fem ansatte, til å miste alt - til å sitte her uten noe ... Når man tenker på det så føler man seg ganske verdiløs.

 

Det som er viktig for meg er at det er tidløst å være her.

 

Jeg klarer ikke tenke på tiden, jeg er bare her. Jeg kan ikke tenke på tiden.

 

Foto: Torleif

De viktige møtene  

Det er ofte i møtet mellom mennesker at nye meninger formes. Derfor er møtene av stor betydning og speiler hvordan workshopene vil bli utformet. Det at workshopene blir en møteplass gjør at gruppen får fortrolighet, ikke bare med de som leder workshopen men også med hverandre. Innenfor trygge rammer får de en mulighet til å snakke om det som er viktig for dem.

 

Like viktig er møtet med samfunnet. Gjennom bildene vil deltakerne på mange måter møte verden utenfor. De får en stemme og et synlig blikk i det samfunnet de føler seg avskåret fra. På samme måte møter også samfunnet deltakerne via bildene og ordene de har produsert.

 

Her vil jeg ikke være. Her vil jeg ikke være.

 

Bildet er viktig. Fordi der er lyst her ute og her går jeg inn i helvete. Når jeg går inn der, så er jeg i fengsel. Med lyset der ute og mørket der inne. Dette er mitt fengsel, mitt mareritt.

 

Her vil jeg ikke være. Her vil jeg ikke være.

 

Foto: Geir-Atle

Prosjektet er støttet av Kulturrådets museumsprogram «Samfunnsrolle, makt og ansvar» og som samarbeidspartnere de så langt fått med seg Perspektivet museum, Trastad samlinger og foto.no.

Lyset bryter gjennom - det blir klart for meg at jeg skal klare dette.

Foto: Dag

Prosjektet TID STED ROM

For meg betyr bildet at det er en tid som ikke må glemmes. At den stopper, og det betyr at det kommer en ny tid.

 

Jeg vet med meg selv, at når jeg kommer ut av fengslet, så skal jeg heve blikket.

 

Foto: Torleif

Workshopen TID i Berg fengsel

I 2017 inviterte Preus museum fotograf Tina Enghoff og fengselsprest Kamille Nygård til å holde en ukes workshop for åtte innsatte ved Berg fengsel. Sammen filosoferte de over begrepet TI...

Workshopen STED Halden fengsel

Workshopen STED fant sted i Halden fengsel i mai 2019. Workshopen ble utført av Preus museum i samarbeid med fotograf Tina Enghoff og fengselsprest Kamille Nygård. Under workshopen ble de...

Workshopen TID Bjørgvin fengsel

Dette er resultatet fra en ukes workshop for syv innsatte i Bjørgvin fengsel arrangert av Preus museum, det nasjonale museet for fotografi. I løpet av uken filosoferte vi sammen...

Workshopen STED Bastøy fengsel

Workshopen STED ble holdt på Bastøy i oktober 2019 som et samarbeid mellom Preus museum og Kriminalomsorgen, samt billedkunstner og fotograf Tina Enghoff og fengselsprest Kamille Nygård....