For grunnskolen

Quote

"Kompetansemål etter 7. trinn: Eleven skal kunne fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt"
- Kunnskapsløftet

Omvisning (foto: Christine Wendelborg/Preus museum)

Vi har et bredt tilbud beregnet på skoleklasser. Alt tilbud rettet mot skoler er gratis. 

Dersom du ønsker at din skole skal få tilbudet gjennom Den kulturelle skolesekken slik at også transporten er gratis, kontakter du koordinatoren for DKS i din kommune.

Preus museum er det nasjonale fotomuseet, og vi har gjennom året skiftende utstillinger som viser ulike sider av fotografiet. Ved besøk av skoleklasser bruker vi utstillingene til å finne vinklinger som er relevante for elevene. Vi jobber med dialogbasert formidling og ønsker at elevene skal få en god opplevelse ved å bruke sin egen erfaring til å tilegne seg ny kunnskap.

 
Utstillingene skiftes ca. tre ganger i året. I tillegg har vi en fast utstilling, En fotohistorie, som viser utviklingen både innen teknologi og innen estetikk og bruk. 
Finn ut mer om de aktuelle utstillingene.

Omvisning (Foto: Christine Wendelborg/Preus museum)

Verksteder som passer for Grunnskolen
Vi har samlet våre verkstedstilbud i Fotoverkstedet.

Tilbudene som passer best for elever 1. -7. trinn
Velg ett av verkstedene i tillegg til omvisning

Tilbudene som passer best for elever 8. -10. trinn
Velg ett av verkstedene i tillegg til omvisning

For alle: 
I tillegg til verksted kan den morsomme Fotoquizen velges som avslutning på besøket. 

Fotoquiz (foto: Christine Wendelborg/Preus museum)

Skolebesøk og verksteder på Preus museum er gratis

For spørsmål, innspill eller spesielle ønsker, 
kontakt formidlingsansvarlig Ingri Østerholt: 
tlf 33 03 16 30, tlf dir 95767171
e-post: ingri.osterholt@preusmuseum.no
evt museet: post@preusmuseum.no