Mitt favorittord

Et eget opplegg for fremmedspråklige elever som lærer norsk. Vi fokuserer på ord og elevenes egen opplevelse av bildene. 

Undervisningsforløpet er tilpasset elever på voksenopplæring som er på slutten av grunnskoleutdanning eller er på videregående utdanning. 

Undervisningen tar utgangspunkt i ord og bilder. Forløpet innledes med en kopp kaffe/te og en presentasjon av dagens program. Deretter skal elevene løse oppgaver som handler om deres personlige opplevelser av utvalgte bilder på museet – og som handler om norske ord, selvfølgelig. 

Mål:

  • Å la språkelever tilegne seg nye norske ord på en morsom og annerledes måte, og i et annet læringsrom.
  • Å la elevene møte og snakke norsk med andre enn norsklæreren og dermed bidra til å gjøre språket virkelig.
  • Å gi elevene en kulturell opplevelse. Preus museum presenterer fotohistorien med bilder fra ulike epoker og sjangere, og elevene møter dermed tanker, ideer og uttrykk fra mange forskjellige historiske perioder. Sammen med hverandre, lærerne og museumsformidleren undersøker de museet og diskuterer deres opplevelser av bildene.
  • Å gi elevene en sosial opplevelse. Den felles opplevelsen på museet kan styrke de sosiale relasjonene i gruppen.
  • Å gjøre elevene fortrolige med fotografiets ulike uttrykk og øke tilliten deres til egne opplevelser, fortolkninger og holdninger.
  • Å gjøre elvene fortrolige med museet og gjøre dem oppmerksomme på muligheten for å bruke museet og besøke det med venner og familie.

Bygd på opplegg fra Statens museum for kunst i København

Varighet: 2,5 timer

Antall: Maks 15 personer

Kontakt oss for spørsmål!

E-post

Telefon: 40442104

Elever skriver sine ned opplevelsen av bildene

Arbeid i utstillingene (foto: Ingri Østerholt/Preus museum)

Nye og gamle favorittord. Og et navn. 

(foto: Ingri Østerholt/Preus museum)

Mange forskjellige ord kan beskrive et bilde. Og de kan diskuteres!

(foto: Ingri Østerholt/Preus museum)

En endelig liste med ord (foto: Ingri Østerholt/Preus museum)

Vi bruker biblioteket på Preus museum som samlingssted, med kaffe, te og småkaker. 

(foto: Ingri Østerholt/Preus museum)