Fotoquiz

Quizbokser med lys og lyd gir en høy avslutning på dagen der elevene testes i nyervervet kunnskap

Ved hjelp av ekte quizbokser med lys og lyd lager vi en spørrekonkurranse om fotografi og allmennkunnskap der bilder vises på storskjerm.

Tre elever på hvert lag konkurrerer mot hverandre med resten av klassen som ivrige tilskuere og medhjelpere.

Noen av oppgavene har tema fra det elevene har lært i løpet av dagen, mens andre dreier seg om aktuelle hendelser. 

Etter å ha vært delt i to grupper på verksted og omvisning, møtes klassen igjen til fotoquiz og kamp.

Måtte den beste vinne!

  • Klassetrinn: 5-10 og VGS
  • Tidsbruk: 30 min

Fotoquiz (foto: Christine Wendelborg/Preus museum)