For barnehager

Barnehagebarn fotograferer i kaleidoskopet. (foto: Ingri Østerholt/Preus museum)

Quote

"Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap."
- Barnehageloven §2

La barnehagebarna gå på oppdagelsesferd blant speil, skyggeteater, mystiske kameraer og gamle bilder. 

Vi tar gjerne imot besøk av barnehager! Den faste utstillingen En fotohistorie passer fint å se, der er det mange spennende gjenstander som er i øyenhøyde for små barn. Vi har også et eget barnerom der ungene kan leke seg med speil og ulike optiske fenomener. Ta kontakt dersom dere ønsker omvisning. Barnehagegrupper kommer gratis inn på museet.

Vi har et eget opplegg for barnehagebarn der vi leser høyt fra boka «Kubbe lager museum» av Åshild Kanstad Johnsen. Etterpå kan barna få prøve å dokumentere gjenstander fra museet ved hjelp av våre robuste kameraer. Les mer her.

Passer for mindre skolestartgrupper (maks åtte barn). Må bestilles på forhånd.

 

Karljohansvern barnehage har brukt Preus museum i forbindelse med barnehagens fotogruppe, og laget en fin dokumentasjonsfilm om opplegget (fotograf: Tommy Skaug).

Kontakt oss for lignende tilbud!

 

For barnehagegrupper er besøk og evt. verksted på Preus museum gratis

For spørsmål, innspill eller spesielle ønsker, 
kontakt formidlingsansvarlig Ingri Østerholt: 
tlf 33 03 16 30, tlf dir 95767171
e-post: ingri.osterholt@preusmuseum.no
evt museet: post@preusmuseum.no