Ronny Rønning

Ronny Rønning

© Ronny Rønning, fra prosjektet Soria Moria

De seneste årene har vi sett et uendelig antall bilder av flyktninger på flukt over Middelhavet, i overfylte flyktningleire, på vandring gjennom Europa, ventende i kø ved grenseoverganger, osv. Samtidig som disse bildene har vært viktige for å øke vår bevissthet om flyktningkrisens omfang, blir flyktningene ofte presentert som ofre, statistikk, en kostnad, et problem – noe som truer vårt samfunn, vår kultur, vår måte å leve på.

I fotoprosjektet «Soria Moria» forsøker Ronny Rønning å utforske et annet perspektiv på flyktningkrisen, å gå bak den generelle mediadekningen, møte enkeltindividene, høre deres historier, gi dem et ansikt, og formidle deres erfaringer når de forsøker å skape seg et nytt liv i et land som geografisk og kulturelt sett oppleves som veldig annerledes enn deres eget hjemland.

 

Les mer