Trekantene // The Triangles

Foto: Silje Hogstad/Preus museum

En trekantet flate, nærmere bestemt i en rosa utforming, ble brukt som merking av homofile og seksualforbrytere i konsentrasjonsleirer under den andre verdenskrig. Ulike farger kategoriserte forskjellige såkalte avvik. Lesbiske og andre «asosiale» fikk for eksempel en sort.

En trekantet flate, nærmere bestemt i en rosa utforming, ble brukt som merking av homofile og seksualforbrytere i konsentrasjonsleirer under den andre verdenskrig. Ulike farger kategoriserte forskjellige såkalte avvik. Lesbiske og andre «asosiale» fikk for eksempel en sort.

 

Det har blitt laget mange verk og minnesmerker etter krigen, og varianter har vokst frem innen skeive bevegelser, i billedkunst så vel som aktivisme, gjennom arbeidet for å ta tilbake symbolet og betydningen av det.

Trekantene i fasaden på Magasin A er lufteventiler for en tidligere kornsilo, og er i den forstand kontekstløse hva angår behandlingen av skeive under krigen. Likevel er det utvilsomt mange meningslag å hente fra både området og byggets historie (som har vært og fremdeles eies av Forsvaret), at bygget nå er fredet og strengt regulert, men brukes til et kunstnerisk formål; nemlig museet og dette arbeidet.

Trekantene er opplyst innenfra muren i museets perforerte fasade – mellom gjenmurte rom og offentligheten, et rom vi helt siden første befaring sommeren 2021 har villet gjøre noe med.

Arbeidet inngår i samarbeidet mellom Karmaklubb* og Preus museum i anledning Skeivt kulturår 2022 og utstillingen «Over regnbuen» / «Over the Rainbow», ledet av gjestekurator Hilde Herming. Dette samarbeidet har ikke bare resultert i bidrag til utstillingen, et hybridarrangement med miniseminar, drag og burlesque samt klubb, men også nyproduserte verk, herunder en kunstfilm (med Cassie Brødskive, Frida Marida og Cloudberry, Queering the Museum – Preus) og denne stedsspesifikke installasjonen.

Kanskje kan det hele ses som et «Gesamtkunstwerk», utformet over mer enn halvannet år; fra de innledende samtalene tidlig 2021 til utstillingen tas ned på nyåret. Det har igangsatt endringer ved museet både hva angår samlingsbestanden, kuratoriske prosesser og vedrørende generell bevissthet rundt representasjon og synlighet. For Karmaklubb* inngår samarbeidet også som et særs viktig kapittel i prosjektserien Queering the Museum som er et stedspesifikt forskningsprosjekt gjort ved en rekke museale institusjoner i løpet av de siste årene.

 

Lys er ikke bare fotografiets premiss, verket tennes også under den kulturelle lysvandringen Lys i mørket, 22. september 2022 og står ut året.

 

Produsert av Karmaklubb* (Tine Semb) for Preus museum – nasjonalt museum for fotografi – i anledning Skeivt kulturår 2022 for utstillingen «Over regnbuen». Kurator: Hilde Herming. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Fritt Ord.

ΔΔΔ

Takk

Hilde Herming, initiativtaker og kurator for «Over regnbuen» ved Preus museum, nå faglig leder ved Kvinnemuseet / Anno museum på Kongsvinger

Ingri Østerholt og Pål Henrik Ekern ved Preus museum i Horten

Knut Wittingsrud og Nilsen Elektro i Horten for montering, veiledning og generelt fantastisk samarbeid

Ole Stormarken, lyskonsultasjon og befaring

Therese Svartsund, Festningsforvalter Karljohansvern

Siri Hoem, Forsvarsbygg avdeling kulturminne

Silje Rønneberg Hogstad, fotodokumentasjon

ΔΔΔ

Karmaklubb* har en pågående serie museale eksperimenter på gang, Queering the museum, der målet er å utfordre – med en skeiv innfallsvinkel – hierarkiene denne typen rom eller institusjoner har, og autoritetene de representerer. Arbeidet med Preus museum er i prosess og vil gjenspeiles i også andre prosjekter og sammenhenger i løpet av 2022.

Karmaklubb* er et nomadisk skeivt klubbkonsept som arrangerer klubbkvelder, panelsamtaler, kunstnerpresentasjoner, kuratoriske prosjekter, filmvisninger, konserter, performance, drag, vinsmakinger og andre gastronomiske herligheter. Karmaklubb* er også en internasjonal forskningsplattform og forlaget IGWTLI publishing. Karmaklubb* er en feiring av gode ting, og drives 

Tittel: Trekantene / The Triangles (2022)

Kunstner: Karmaklubb* (Tine Semb)

Sted: Utvendig, fasaden av Magasin A på Karljohansvern i Horten

Varighet: 22. september–31. desember 2022

 

Avduking under fakkelvandringen Lys i mørket 22. september kl 2030