Aktuelle utstillinger

Preus museum skal gjennom utstillingsprogrammet vise norsk og internasjonalt fotografi. Fotografier fra samlingen også vises, på en måte som kan kommentere fotohistorien. Museet har en lang utstillingshorisont, og viser en kombinasjon av egenproduserte utstillinger og innleide utstillinger, både nasjonale og internasjonale.

Verden i 3D

29.09.2019 - 04.10.2020
Fotografiet er flatt, mens helt siden starten har man prøvd å legge til en tredje dimensjon, nemlig dybde. Få et innblikk i reisen i den tredje dimensjonen gjennom teknikk og fotografier.

Edward S. Curtis: Mannen, myten og legenden

29.9.2019 - 04.10.2020
Edward S. Curtis (1868-1952) var en enormt produktiv fotograf som i 1900 satte seg fore å dokumentere amerikanske urinnvåneres tradisjonelle liv. Arbeidet hans ble gjenoppdaget på 1970-tallet og er nå synonymt med fotografering av amerikanske urinnvånere.

En fotohistorie

Få et innblikk i fotografiets rike historie! Fra førfotografiske ideer, via den enorme bredden av eksperimentering og utforskning, til dagens digitale bilder.

Huskebilder

18.08.2019 - 05.01.2020
Fotspor i sanden. Et helt spesielt sted bak en stein. Hulen som finnes under et bord. Hva er det femåringene vil huske fra et liv i barnehagen?