Aktuelle utstillinger

Preus museum skal gjennom utstillingsprogrammet vise norsk og internasjonalt fotografi. Fotografier fra samlingen også vises, på en måte som kan kommentere fotohistorien. Museet har en lang utstillingshorisont, og viser en kombinasjon av egenproduserte utstillinger og innleide utstillinger, både nasjonale og internasjonale.

Verden i 3D

29.09.2019 - 04.10 2020
Fotografiet er flatt, mens helt siden starten har man prøvd å legge til en tredje dimensjon, nemlig dybde. Få et innblikk i reisen i den tredje dimensjonen gjennom teknikk og fotografier.

Edward S. Curtis: Mannen, myten og legenden

29.9.2019 - 04.10.2020
Edward S. Curtis (1868-1952) var en enormt produktiv fotograf som i 1900 satte seg fore å dokumentere amerikanske urinnvåneres tradisjonelle liv. Arbeidet hans ble gjenoppdaget på 1970-tallet og er nå synonymt med fotografering av amerikanske urinnvånere.

Utendørs utstilling: Ikoniske bilder

13.6.2020 - 31.12.2020

Velkommen til en utendørs utstilling du kan oppleve mens du vandrer rundt på Karljohansvern! Utstillingen fokuserer på ikoniske bilder.

Utendørs utstilling: Workshopen STED Bastøy Fengsel

25.6.2020 - 31.12.2020

Hvordan oppleves begrepet STED når man sitter i fengsel? Få et innblikk gjennom innsattes bilder og tekst fra Bastøy fengsel

En fotohistorie

Få et innblikk i fotografiets rike historie! Fra førfotografiske ideer, via den enorme bredden av eksperimentering og utforskning, til dagens digitale bilder.