Anders Beer Wilse

Anders Beer Wilse

Anders Beer Wilse, Østre cellefløy, kirken og nordre cellefløy. Fotografier fra Botsfengselet i Oslo, NMFF.000146-4