Path arrow Oppdag samlingene Path arrow Historiske arkiver Path arrow Anders Beer Wilse (1865-1949)

Anders Beer Wilse (1865-1949)

Det er ikke uten grunn at Anders Beer Wilse regnes som Norges mest kjente fotograf. Han var en mann som håndterte mange sjangre, alt fra landskapsfotografi, stemningsbilder, portretter, øyeblikksfotografi til illustrerende sjangerfotografi.

Samlingen etter Wilse gir også et viktig innblikk i det norske samfunn mot en ny tid. Med sitt motivvalg og ideer om et fortellende og personlig fotografi var Wilse med på å modernisere norsk fotografi.

Anders Beer Wilse døde i 1949 og i ettertid har hans store arkiv blitt delt og eies nå av flere institusjoner. Tidligere i år gikk de største eierne av materialet etter Wilse, Norsk Folkemuseum, Nasjonalbiblioteket, Oslo Museum, Norsk Teknisk Museum, Preus Museum og Norsk Maritimt Museum, sammen om å nominere Wilsearkivet til Norges dokumentarv.

Wilsearkivet inneholder et variert fotografisk materiale fordelt på de overnevnte institusjonene. Arkivet består av ca. 167 300 negativer, ca. 61 800 originalpositiver deriblant ca. 40 000 i album (Wilses bildebyrå), 56 innrammede forstørrelser, 777 lysbilder (i hovedsak håndkolorerte), en rekke album, to fotografiske kunstmapper, flere fotobøker og bildehefter samt postkort.

Anders Beer Wilse, Rondane, 1912

Arkivet viser hvor mangfoldig den fotografiske virksomheten var i første halvdel av 1900‐tallet og hvordan fotografiet grep inn på stadig nye samfunnsarenaer. Wilsearkivet er også viktig som historisk kilde til et Norge i endring ved begynnelsen av det 20. århundre. Hans fotografier dokumenterer hele Norge fra nord til sør med dets landskap, folkeliv og næringer i årene 1900 til 1949. I dag er dette nasjonens viktigste visuelle kilde til denne perioden.

Preus museums del av dette arkivet er ca. 1300 originalpositiver, de fleste fra arkivet "Landslaget for reiseliv". Dessuten 53 forstørrelser, to album og kunstmappen «Norsk natur, vinter» (1913).

Anders Beer Wilse, Skjeggedalsfossen, 1912