Olav

Olav

Vesle Kronprins Olav titter på oss

fra et ferdig restaurert
"crayon enlargement" med original og nyrestaurert gullramme.
Vi ser refleksjonen av fotokonservator Jens Gold og forgyller Sarah Eggen.