illustrasjon_9

illustrasjon_9

Diverse fotografier med skader. (foto: Jens Gold/Preus museum)