Vilde Salhus Røed

Vilde Salhus Røed

© Vilde Salhus Røed, Technical Department, 2019. Preus museums samling

Serien består av 11 Polaroid-fotografier av arvet fotoutstyr, tekniske spesifikasjoner og brukshistorie
Polaroid-fotografier, digital utskrift og tusj på papir. 

I Technical Department blir kamerautstyret dokumentert som polaroid-fotografier, og dets tekniske spesifikasjoner knyttes sammen med utstyrets faktiske brukshistorie.