Verena Winkelmann

Verena Winkelmann

© Verena Winkelmann, Fold Out, 2019. Preus museums samling

Boken og prosjektet Fold Out, som er Winkelmanns 5. monografi, tar for seg den nakne menneskekroppen av ulik alder, kjønn og etnisitet. Kroppen danner grunnlag for vår erfaring av oss selv og verden. Winkelmann har gått i nærdialog med ulike kropper og undersøker i hvilken grad kroppen kan representeres uten skam og uten at betrakteren blir en voyeur. Hun har ønsket å utforske mulighetene i kroppen som materiale og det ornamentale potensialet i dens former. Gjennom fragmentering og nærstudier er boken en søken etter å finne ut hvordan den utilslørte og uforskjønnede kroppen ser ut.
Kroppen har alltid vært en politisk slagmark. Gjennom ulike former for maktutøvelse og ideologier blir kroppene våre temmet og formet. Gjennom fotografisk representasjon og selvrealiseringsidealer bekreftes og produseres stereotyper. De fleste kroppene vi ser i offentligheten er seksualisere og perfeksjonerte, den nakne kroppen uten filter er blitt både fremmed og farlig. Winkelmann får oss til å kjenne på denne blygselen og setter på den måten søkelyset på noe så uvanlig som en kropp uten regi eller salgspotensiale.

(Tekst hentet fra forlagets omtale av boka)