Ulla Schildt

Ulla Schildt

© Ulla Schildt, Solaris # II. Preus museums samling

Bildet Solaris # II viser en vestlig lavlandsgorillababy kjøpt til samlingen til Naturhistorisk museum i Oslo i 1966. Verket tematiserer et endret syn på naturbegrepet som er knyttet til klimakrisen og den antropocenalderen vi er i.