Terje Abusdal

Terje Abusdal

© Terje Abusdal, fra serien "Slash & Burn", 2017. Preus museums samling.

«Slash & Burn» er resultat av fire års fotografering og utforsking av skogfinske områder med særlig vekt på Finnskogen. Terje Abusdal (f. 1978) er utdannet billedkunstner og fotograf og arbeider i skjæringsfeltet mellom fakta og fiksjon.

Abusdal tar utgangspunkt i den skogfinske naturforståelsen og spesielt de sjamanistiske og mystiske sidene av den. Skogfinnene drev svedjebruk, hvor de hogg ned og brente skog og sådde i asken, dette heter på engelsk slash and burn, derav tittelen. Fotografiene skildrer også hva det vil si å være skogfinne i dag, fire hundre år og dermed tolv generasjoner etter at de finske innvandrerne bosatte seg. I vår tid har det opprinnelige levesettet for lengst forsvunnet og ingen snakker lenger det finske språket. Men skogfinnene er én av fem historiske innvandringsgrupper som fra 1999 har status som nasjonal minoritet i Norge. De bosatte seg i 40 kommuner på Østlandet og i dag kan mer enn en halv million nordmenn ha skogfinske gener i sin avstamning – de fleste uten å vite om det. Den skogfinske kulturen slik den var på 1600-tallet eksisterer naturligvis ikke lenger. Like fullt føler flere og flere en tilhørighet til kulturen.