Signe Marie Andersen

Signe Marie Andersen

© Signe Marie Andersen, The Head, 2020. Preus museums samling

Signe Marie Andersen – Isolasjon 

I serien Isolasjon har Signe Marie Andersen fotografert den skjermede avdelingen for demente på et sykehjem i Oslo. 80 prosent av sykehjemsbeboerne i Norge har demens. De fleste av disse bor på lukkede avdelinger der oppholdet varer livet ut. Å lukke dører betyr frihetsberøvelse og er en form for isolasjon. Men det er også ment å skjerme pasientene for en uoversiktlig verden som de ikke kan orientere seg i. Som Andersen formulerer det; Når verden utenfor er blitt for stor, og den indre verden er blitt for liten, så finnes det en tredje verden, den skjermede avdelingen. Den er ikke valgt selv, og den kan oppleves både trygg og skremmende. I denne verden beveger menneskene seg med sine fragmenterte minner, de søker etter bekreftelse og kanskje familien sin. De blir skuffet og glade. De er bak lukkede dører, skjermet fra den store verden og i sin egen tid. Det er denne verdenen Signe Marie Andersen prøver å finne ut av i sin billedserie.