Gjert Rognli

Gjert Rognli

© Gjert Rognli, Emotional Landscape, 2012. Preus museums samling

I fotoserien "Somnulence" ønsker Gjert Rognli å bringe fram en forlokkende fargerik fremstilling av et mytologisk og surrealistisk landskap. I fotografiene bruker han fraflyttede etterkrigshus som han fyller med vann, levende og døde dyr, kroppen sin, og naturen som et bakteppe for historiene han forteller om livets evige sykluser. Verkene er åpne for flere spørsmål og tolkninger; har mennesket mistet nærheten til den mer overnaturlige eller religiøse naturen? En fremstilling som bringer oss som betraktere tettere innpå liv og død? Denne serien har vunnet en rekke internajonale fotopriser, prosjektet er gjort over tid, i Oslo og Kåfjord i Nord-Troms.