Path arrow Oppdag samlingene Path arrow Fotografer Path arrow Jacob August Riis

Jacob August Riis

Jacob Riis, Courtesy of the Library of Congress, Washington, D.C.

 Jacob Riis (1849-1914) kommer fra Danmark, men emigrerer til USA i 1870. I dette året ankommer 125.000 skandinaver USA.

Etter å ha reist rundt i mange år, begynner Jacob Riis sitt journalistiske arbeid i New York. Som kriminalreporter ser han slummen vokse.

Riis bruker kameraet som et våpen i en kamp som varer mer enn 25 år for å oppnå konkrete mål som opprydding i slummen, skoleoppbygging, bedre sosiale forhold og reduksjon av overgrep og kriminalitet. Han var en av de første fotografene som brukte blitz, noe som satte ham i stand til å fotografere interiører og eksteriører i slummen på kveldstid.

Han bruker sine fotografier i foredrag som han holder over hele USA inntil han dør. Fotografiene blir I tillegg brukt som illustrasjoner i bøker som «How the Other Half Lives, Studies among the Tenements of New York» 1890 og «The Children of the Poor» 1892. Mellom 1890 og 1924 emigrerer så mange som 24 millioner mennesker til Amerika via New York.

Encyclopedia Brittanica

Flickr

Bla i bildene på Flickr

Riis, Jacob (1849-1914)

Tre gutter og en mann i et inngangsparti, Lower East Side, New York. Fra publikasjon: Photographer and Citizen, Alland 1974. Positivkopi gelatin, barytt, NMFF.002172

En gruppe unge menn, New York. Fra publikasjon: Photographer and Citizen, Alland 1974. Positivkopi gelatin, barytt, 22,9x18,8 cm, NMFF.003402