Widerøearkivet - et nasjonalt bevaringsprosjekt

Publisert: 6 nov 2013

Skrevet av: Andreas Harvik,Monika Sjue

Rafoss i Kvinesdal. Ukjent fotograf, 1963. Fargenegativ, 4 x 5,5 cm. Nasjonalbiblioteket.

Widerøes Flyveselskap a/s flyfotoarkiv,- et av de viktigste fotoarkivene i Norge,- ble stykket opp og solgt til kommunene i 1970-åra. Ved prosjektets start fantes ingen nasjonal oversikt over materialet og en del av materialet hadde ukjent status.

Prosjektets mål var å skaffe oversikt over materialet, digitalisere det og gi bildene tilbake til folket.

Widerøe bildene er et unikt, landsdekkende topografisk kildemateriale fra perioden 1936 fram til 1970-årene.

Mye av materialet er i svært dårlig stand og er ferd med å gå tapt på grunn av uvitenhet, feil oppbevaring, uegnet emballering, dårlig håndtering, manglende sikring og av materialets fysiske egenskaper.

De originale konvoluttene som materialet ble pakket i er svært syreholdige og spesielt skadelig for sort/hvit negativer på nitratbase. Fargematerialet er ustabilt på grunn av endring i fargesjiktet ved oppbevaring under uegnete forhold.

Nasjonalbiblioteket har kontaktet eiere/forvaltere med et tilbud om å overta bevaringsansvaret for å samle og sikre bevaringen av materialet. Mange har takket ja og deres materiale blir overdratt, registrert og digitalisert. Eksempler på publisering finner vi allerede på Nasjonalbibliotekets sider på Flickr.

Les mer om prosjektet i en artikkel fra Nasjonalbiblioteket og i NB21 nr. 1-2014.